WykopyWykopy

W ramach podstawowych robót ziemnych wykonujemy kompleksowe wykopy. Warto mieć na uwadze, że realizacja każdej nowej inwestycji wiąże się z koniecznością ich przeprowadzenia! Aby wykopy przebiegły sprawnie i zostały wykonane zgodnie z planowanymi wymiarami – korzystamy z najnowszych koparek, koparko-ładowarek i minikoparek.

Zajmiemy się realizacją wykopów pod:

  • Fundamenty
  • Odwodnienia
  • Przyłącza kanalizacyjne, energetyczne, gazowe i wodociągowe
  • Zbiorniki
  • Oczka wodne
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Baseny, stawy
  • Budowle hydrotechniczne

Wykopy – dlaczego warto zlecić to zadanie specjalistom?

Wykopy to jedna z ważniejszych, podstawowych prac ziemnych, która ma ogromny wpływ na stabilność konstrukcji oraz wieloletnią, bezawaryjną eksploatację nowego obiektu. Podczas wydobywania urobku konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, a same wykopy muszą zostać wykonane zgodnie z określoną w projekcie głębokością, szerokością i długością.

Co więcej, wykopany rów musi wyróżniać się odpowiednimi, prostymi kątami oraz przekątnymi o jednakowej długości. Wiemy, jak ważne jest ścisłe dostosowanie się do tych wszystkich zasad – dlatego też każdy z naszych pracowników przeszedł stosowne szkolenie, a podczas realizacji prac regularnie dokonuje pomiarów z zastosowaniem narzędzi mierniczych.

Zlecając wykopy firmie AS-BUD – zyskasz gwarancję fachowo i terminowo zrealizowanej pracy, a także unikniesz kłopotów związanych z odstępstwami od założeń projektu budowlanego!


Fachowcy z doświadczeniem w pracach ziemnych

Czytaj więcej